Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Vision 2025 - Världsvan & Hemkär

Mjölby kommun är en hållbar kommun år 2025. Vi ska skapa utrymme för att både människor, företag och naturresurser ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

Världsvan & hemkär sammanfattar Mjölby kommuns önskade framtidsbild år 2025. Vår världsvana kommer av viljan att växa och vår nyfikenhet på framtiden och vad som händer i omvärlden. Vi är en del av den expansiva fjärde storstadsregionen och allt fler människor väljer att bosatta sig i kommunen. Här finns nytänkande och framtidstro, attraktiva skolor och ett näringsliv i världsklass.

Hemkär står för stoltheten över den egna hembygden. Genom vårt geografiska läge drar vi nytta av den mindre ortens kvalitéer och närheten till storstadens utbud. Här erbjuds utvecklande mötesplatser och attraktiva boendemiljöer. Det mesta finns inom bekvämt avstånd.

I Mjölby kommun är det enkelt att leva ett gott liv.

Läs hela Vision 2025PDF

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480