Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Multis/Elevvård

På Multis finns pedagoger som ger stöd och hjälp till barn med behov av extra hjälp. Stödet ges enskilt och/eller i grupp, inom och/eller utanför klassens ram. Multis har regelbundna möten och överblick över behoven. Eleverna "går på Multis" korta eller längre perioder, beroende på vilka behov som finns. Multis håller till i Garaget, Macken och Verksta'n.

Ansvariga är:
Åsa Samuelsson, lågstadielärare och "språkvetare"
e-post: Asa.Samuelsson@edu.mjolby.se

Karin Landberg Karlsson, fritidspedagog och "relationsvetare"
e-post: Karin.Landberg-Karlsson@edu.mjolby.se

Margareta Albertsson, speciallärare
e-post: Margareta.Albertsson@edu.mjolby.se 

Övriga personer som ingår i multis är:  
Anita Fritzson, grundskollärare 
e-post: Anita.Fritzson@edu.mjolby.se

Pia Eckerbom, grundskollärare
e-post: Pia.Eckerbom@edu.mjolby.se

Lotta Strigner, fritidspedagog
e-post: Lise-Lotte.Strigner@edu.mjolby.se

Gunnel Jegermalm, fritidspedagog
e-post: Gunnel.Jegermalm@edu.mjolby.se

Carina Larsén, förskollärare
e-post: Carina.Larsen@edu.mjolby.se

Camilla Olsson, resurs
e-post: Camilla.Olsson@edu.mjolby.se

Alexander Nyman, resurs
e-post: Alexander.Nyman@edu.mjolby.se

Josefine Kirch, resurs                  
e-post: Josefine.Kirch@edu.mjolby.se

Martina Magnusson, resurs
e-post: Martina.Magnusson@edu.mjolby.se

Eleverna arbetar på ett varierat sätt efter behov. Vi strävar efter att utgå från elevens starka sidor. Samtalet spelar stor roll i Multisarbetet och vardagskunskaper och "allmänbildning" prioriteras.

I samförstånd med elev och förälder kan åtgärdsprogram upprättas. Rektor utreder och beslutar om åtgärdsprogram.
 
ELEVVÅRD
Arbetet utgår från likabehandlingsplanenPDF. Huvudansvarig för likabehandlingsarbetet är rektor Lena Rothman (e-post: Lena.Rothman@mjolby.se), som tillsammans med elevvårdsteamet och övrig personal driver och utvecklar det praktiska arbetet.

Elevvårdsteamet
Kerstin Wiman, skolsköterska,                        
e-post: kerstin.wiman@mjolby.se

Karin Landberg Karlsson, fritidspedagog,
e-post: Karin.Landberg-Karlsson@edu.mjolby.se 

Mats Öberg, fritidspedagog och idrottslärare,
e-post: Mats.Oberg@edu.mjolby.se

Petra Unné Karlsson, fritidspedagog
e-post: Petra.Unne-Karlsson@edu.mjolby.se

Susanne Hammarskjöld, grundskollärare
e-post: Susanne.Hammarskjold@edu.mjolby.se

Lina Hjertstedt, grundskollärare
e-post: Lina.Hjertstedt@edu.mjolby.se

Alexander Nyman, resurs
e-post: Alexander.Nyman@edu.mjolby.se

Martina Magnusson, resurs
e-post: Martina.Magnusson@edu.mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480