Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trygg & säker

Trygg & säker

Trygghetsvandring - var med och påverka!

Vad tycker du om gång- och cykelbanorna och resten av området där du bor? Känner du dig trygg? Gå med på en trygghetsvandring i ditt bostadsområde och berätta hur din vardagsmiljö funkar. Tillsammans kan vi göra området där du bor så tryggt som möjligt!

Kommunens politiker samt tjänstemän från räddningstjänsten, brottsförebyggande rådet (Kombrå) och tekniska kontoret arrangerar tillsammans med hyresgästföreningen, Bostadsbolaget och Polisen trygghetsvandringar. Syftet är att med hjälp av de boende och verksamma inom området hitta de platser och miljöer som känns otrygga och som skulle kunna göras bättre. Det kan handla om annan belysning, röjning av buskar, säkrare cykelparkering eller större papperskorgar.

Så här funkar det

Trygghetsvandringar görs i ett bostadsområde eller annan avgränsad bebyggelse. De genomförs på kvällstid under den mörka årstiden. Vandringen inleds med en fika och en kort genomgång. Därefter går vi tillsammans igenom området och pratar om det som ni upplever som problem och vad vi kan göra för att förbättra. Vi noterar de problem som diskuteras och återkommer med förslag på åtgärder samt plan för genomförande av åtgärderna.

Är du intresserad av att genomföra en trygghetsvandring i ditt område? Kontakta säkerhetssamordnare Roger Max på telefon 0142-852 36.

Kontakt

Säkerhetsamordnare

Morgan Lantz

Telefon: 0142-858 58

morgan.lantz@mjolby.se


Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480