Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av man som framställer en väggmålning

Kultur & fritid

Fotografi av man som framställer en väggmålning

Kultur & fritid

Idrottsråd

Idrottsrådet är en samverkan mellan föreningslivet, kommunen, Östergötlands Idrottsförbund samt SISU Idrottsutbildarna. Ett antal föreningar och personer har anmälts och valts att ingå som representanter för kommunens idrottsföreningar.

Verksamhetsidé

Idrottsrådet ska vara ett samarbetsorgan för de idrottsföreningar i kommunen som är anslutna till RF.
Idrottsrådet har till uppgift att:

 • främja och utveckla samarbetet mellan idrottsföreningarna i Mjölby kommun
 • driva gemensamma idrottsfrågor i Mjölby kommun
 • vara ett stöd till Kultur- och fritidsförvaltningen i frågor som berör idrottsföreningarna i kommunen

Kriterier för val av representanter i rådet

 • geografisk spridning
 • bred spridning inom olika idrotter
 • verksamhet på egen respektive kommunal anläggning
 • representation av både kvinnor och män samt åldersspridning

Viktiga faktorer för representation i rådet

 • engagemang, helhetssyn, lyhördhet
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • inget "eget forum"
 • förankring utifrån representation

Noteras att representanterna är personligt valda och inte representerar "sin" förening.

Mötesformer och information

Idrottsrådet sammanträder fyra gånger per år (oftare vid behov).
Information och protokoll publiceras här på hemsidan under respektive meny.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

kulturofritid@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480