Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Förvaltningar, kontor

I förvaltningarna arbetar anställda tjänstemän, de är inte är politiskt tillsatta. Varje förvaltning och kontor hör till en politisk nämnd. Förvaltningscheferna är ansvariga inför respektive nämnd. 

Tjänstemännen utreder olika ärenden och ser till att kommunstyrelsens kommunfullmäktiges och nämndernas beslut blir genomförda.

Kommunstyrelsens förvaltning är sekretariat åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Till förvaltningen hör kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, it-avdelningen, tillväxtkontoret, medborgarservice och personalavdelningen. Kommunchef och chef för förvaltningen är Dag Segrell.

Miljökontoret och Räddningstjänsten är gemensamma för Mjölby och Boxholms kommuner.

 

Förvaltningar och kontor

Förvaltning

Chef

E-postadress

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell

mjolbykommun@mjolby.se

Byggnadskontoret

Magnus Petersson

byggnad@mjolby.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ulf Johansson

kulturofritid@mjolby.se

Miljökontoret

Jenny Asp-Andersson

miljo@mjolby.se

Omsorgs- och socialförvaltningen

Pirjo Ohvo

social@mjolby.se

Räddningstjänsten

Johan Forsgren

raddning@mjolby.se

Service- och teknikförvaltningen

AnnKristin Rådberg

tekniska@mjolby.se

Utbildningsförvaltningen

Christer Lordh

utbildning@mjolby.se

 

 

 

 

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se
Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg