Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Katt

Katter har stort värde som sällskapsdjur och råttjägare. Ibland kan dock katthållning, framför allt om det är många utekatter på ett litet område, orsaka besvär för grannar. Det kan till exempel vara att katten lämnar spillning på trädgårdsmöbler och i sandlådor.

Märkning

Katten bör vara ID-märkt med tatuering i örat eller chip under nackskinnet, eller åtminstone vara försedd med halsband med telefonnummer dit den hör hemma.

Kastrering

Katter som släpps ut bör vara kastrerade för att inte få ungar som det kan vara svårt att hitta nya ägare till. Kastrerade katter revirmarkerar mindre och är mindre ljudliga under löpperioderna än okastrerade katter.

Inne eller ute?

Många katter som är vana vid det från början fungerar utmärkt som innekatter. Men det förutsätter att katten får tillräcklig bostadsyta, tillsyn, stimulans, sociala kontakter och möjlighet att få utlopp för naturliga behov som att vässa klorna och klättra.

Normalt kan du ha en eller ett fåtal katter som delvis vistas ute. Det finns inget koppeltvång för katter. Men om katterna blir för många kan det, särskilt i tätbebyggda områden, lätt uppkomma störningar för närboende.

Lämna inte din katt

Tänk på att en tamkatt inte klarar sig utan sin ägare. Lämna därför aldrig någonsin katten ensam kvar vid sommarstugan eller någon annanstans!

Vad kan miljönämnden göra?

Miljöförvaltningens uppdrag är bland annat att utreda om olägenhet för människors hälsa föreligger. Det är skillnad mellan att känna sig störd av en företeelse och att en olägenhet föreligger. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Miljöbalken är sällan tillämplig vid enstaka lösspringande katter. För att olägenhet ska kunna anses föreligga måste det röra sig om ett stort antal katter, tex en så kallad kattsamlare.

När behövs tillstånd?

Tillstånd behövs inte enligt miljöbalken. Du kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, kontakta då Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 010-223 50 00 (växel).
 

Länk

Information om katthållningPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480