Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Näringsliv

Näringsliv

Tobaksförsäljning

Kommungemensam samverkan

Mjölby kommun samverkar med Motala, Vadstena, Ödeshögs, Boxholms och Finspångs kommuner när det gäller tillsyn av försäljing av tobak.

När du anmäler försäljning av tobak så ska du vända dig till Mjölby kommun för initiala frågor och inlämnande av anmälan och egenkontrollprogram. Vid tillsyn kommer kontakt istället ske med handläggare i Motala. Därför har blanketter och beslut Motalas logotyp.

Om försäljning av tobak

Enligt tobakslagen ska den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsument anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras innan försäljningen påbörjas.

Det kostar inte någonting att anmäla försäljning av tobaksvaror. Däremot kostar det 600 kronor i tillsynsavgift per år. 

Säljer du tobak ska du även ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

  • reglerna kring tobak följs
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till kommunen.

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall som du också hittar där anmälningsblanketten finnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan samt egenkontrollprogram lämnas in i stadshuset eller skickas till:

Mjölby kommun
Omsorgs- och socialförvaltningen
595 80 Mjölby

Kontakt

Förvaltningssekreterare

Christoffer Sjögren
Telefon: 0142-854 81


Göran Lidemalm
Telefon 0142-852 24

social@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480