Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Så jobbar vi på Eldslösa

Förskola barn ute leker

Vårt förhållningssätt genomsyras av ett respektfullt bemötande och tilltro till individens egna resurser och kompetens och att du som förälder ska känna en varm atmosfär.

Språk, matematik, teknik och natur

Vi planerar vår verksamhet efter de fyra områdena språk, matematik, teknik och natur. Vi utgår från vår reviderade läroplan (Lpfö 98). Fokus ligger just nu lite tyngre på språk och den pedagogiska miljön.

Barns inflytande

Vi arbetar med att barnen ska tränas på att ta ansvar och vara delaktiga i verksamhetenEldslösa förskola

Förskolechef
Rose-Marie Egnell
Telefon: 0142-853 07
rose-marie.egnell@mjolby.se

Administratör
Gun Petersson
Telefon: 0142-859 13
gun.petersson@mjolby.se

Avdelningar

Blå - Grön: 0142-853 08

Gul - Röd: 0142-853 09

Lila: 0142-855 90

Orange: 0142-859 08

Kök: 0142-85686

Adress: Gräsvägen 46
595 54 Mjölby

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in