Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Så jobbar vi på Eldslösa

Förskola barn ute leker

Vårt förhållningssätt genomsyras av ett respektfullt bemötande och tilltro till individens egna resurser och kompetens och att du som förälder ska känna en varm atmosfär.

Språk, matematik, teknik och natur

Vi planerar vår verksamhet efter de fyra områdena språk, matematik, teknik och natur. Vi utgår från vår reviderade läroplan (Lpfö 98). Fokus ligger just nu lite tyngre på språk och den pedagogiska miljön.

Barns inflytande

Vi arbetar med att barnen ska tränas på att ta ansvar och vara delaktiga i verksamheten

Kontakt

Förskolechef

Rose-Marie Egnell
Telefon: 0142-853 07

rose-marie.egnell@mjolby.se

 

Tillförordnad förskolechef

Jenny Sundström Telefon: 0142-858 96

jenny.sundstrom@mjolby.se

 

Administratör

Gun Petersson
Telefon: 0142-859 13

gun.petersson@mjolby.se

 

Blå

Telefon: 0142-853 08 eller 0724-50 03 14

Grön

Telefon: 0142-366 261 eller 0724-50 03 16

Gul

Telefon: 0142-853 09 eller 0724-50 03 12

Röd

Telefon: 0142-366 260 eller 0724-50 03 13

Lila

Telefon: 0142-855 90 eller 0713-21 01 35

Orange

Telefon: 0142-859 08 eller 0724-50 03 17

Kök

Telefon: 0142-856 86

 

Adress: Gräsvägen 46, 595 54 Mjölby

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in