Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Förskolor i Mantorp

Vid de kommunala förskolorna i Mantorp är:

LEKEN grunden i all verksamhet.

LUSTEN är viktig, det skall vara roligt och lustfyllt hos oss.

LÄRANDET hos barn sker hela tiden.

Lek och lust är förutsättningar för allt lärande.

Barns inflytande ges stort utrymme på våra förskolor där verksamheten sker i nära samarbete med hemmen.

Symbol bild Leken Lusten Lärandet

Se bildspel från vår verksamhet!​

Bildspel från Mantorps kommunala förskolor.

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00
utbildning@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Verksamhetschef
förskola, grundskola

Karl-Johan Sjödin
Telefon: 0142-857 00
karl-johan.sjodin@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in