Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Integration och mångfald

Mjölby kommun ska vara en integrerad kommun där alla behövs, respekteras och kan känna trygghet.

Alla som bor här ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk bakgrund, ålder, kön, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Genom kommunens flyktinghandläggare samarbetar olika förvaltningar för att de flyktingar som kommer till vår kommun ska få en så bra start som möjligt.

Vill du hjälpa flyktingar att känna sig hemma i Mjölby kommun?

Att vara flyktingfadder handlar inte bara om att hjälpa en medmänniska. Du får själv värdefulla erfarenheter och möjlighet att lära känna människor från en annan kultur. Att vara fadder innebär att man utgör en första kontakt i det sociala nätverk som varje människa behöver bygga upp i sitt nya samhälle.

Fadderskapet är ideellt och sker på fritiden. Hur ofta ni träffas och vilka aktiviteter som passar avgör ni själva. Exempel på aktiviteter kan vara att ta en fika tillsammans, ta med ett barn till en föreningsaktivitet eller ge tips och stöd vid praktiska frågor.

Hör av dig om du har frågor eller är intresserad av att bli fadder!

 

Kontakt

Integrationssamordnare

Anna Moberg
Telefon: 0142-857 68

anna-birgitte.moberg@mjolby.se


Integrationssamordnare

Thony Andersson
Telefon: 0142-859 18

thonyj.andersson@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Anna Moberg
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-08-15
Publicerad: 2010-03-05

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in