Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 15 december 2017
Mjölby kommun

Sammanträdestider 2017

Här finns kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt övriga nämnders och råds sammanträdestider. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige

Datum

Tid

Januari

-

7 februari

Klockan 19

21 mars

Klockan 19

25 april

Klockan 19

23 maj

Klockan 19

13 juni

Klockan 13.30

Juli

-

29 augusti

Klockan 19

19 september

Klockan 19

24 oktober

Klockan 19

14 november

Klockan 13.30

19 december

Klockan 19

 

Kommunstyrelsen

Datum

Tid

18 januari

Klockan 9.30-17

1 och 15 februari

Klockan 9.30-17

8 och 22 mars

Klockan 9.30-17

19 april

Klockan 9.30-17

10 och 24 maj

Klockan 9.30-17

14 juni

Klockan 9.30-17

Juli

-

16 och 30 augusti

Klockan 9.30-17

20 september

Klockan 9.30-17

11 och 18 oktober

Klockan 9.30-17

15 november

Klockan 9.30-17

6 december

Klockan 9.30-17

 

Byggnads- och räddningsnämnden

Datum

Tid

23 januari

Klockan 13

27 februari

Klockan 13

27 mars

Klockan 13

24 april

Klockan 13

22 maj

Klockan 13

19 juni

Klockan 13

Juli

-

21 augusti

Klockan 13

25 september

Klockan 13

23 oktober

Klockan 13

20 november

Klockan 13

11 december

Klockan 13

 

Kultur- och fritidsnämnden

Datum

Tid

30 januari

Klockan 9.30

Februari

-

27 mars

Klockan 9.30

April

-

8 maj

Klockan 9.30

12 juni

Klockan 9.30

Juli

-

Augusti

-

4 september

Klockan 9.30

9 oktober

Klockan 9.30

13 november

Klockan 9.30

18 december

Klockan 9.30

 

Miljönämnden

Datum
Tid
Plats
19 januari
Klockan 13
Mjölby
16 februari
Klockan 13Boxholm
23 mars
Klockan 13Mjölby
20 april
Klockan 13Boxholm
17 maj
Klockan 13Mjölby
15 juni
Klockan 13Mjölby
Juli
-
-
24 augusti
Klockan 13Mjölby
21 september
Klockan 13Boxholm
19 oktober (inställt)
Klockan 13Mjölby
16 november (ändrat datum)
Klockan 13Mjölby (ändrad ort)
13 december
Klockan 13Mjölby

 

Omsorgs- och socialnämnden

Datum

Tid

31 januari

Klockan 09:00

27 februari

Klockan 09:00

28 mars

Klockan 09:00

April

-

2 och 30 maj

Klockan 09:00

20 juni

Klockan 09:00

Juli

-

29 augusti

Klockan 09:00

September

-

3 och 31 oktober

Klockan 09:00

21 november

Klockan 09:00

19 december

Klockan 09:00

Tekniska nämnden

Datum

Klockslag

26 januari

Klockan 8-17

23 februari

Klockan 8-17

30 mars

Klockan 8-17

27 april

Klockan 12-17

18 maj

Klockan 12-17

29 juni

Klockan 12-17

Juli

-

31 augusti

Klockan 8-17

28 september

Klockan 12-17

26 oktober

Klockan 12-17

30 november

Klockan 12-17

14 december

Klockan 12-17

 

Utbildningsnämnden

 

Datum

Tid

30 januari

Klockan 13

27 februari

Klockan 13

27 mars

Klockan 13

25 april

Klockan 13

29 maj

Klockan 13

19 juni

Klockan 13

Juli

-

29 augusti

Klockan  8

25 september

Klockan 13

31 oktober

Klockan 13

27 november

Klockan 13

18 december

Klockan 13

 

Kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning

Månad

Tid

Januari

-

21 februari

14.00

Mars

-

April

-

16 maj

13.00

Juni

-

Juli

-

Augusti

-

26 september

14.00

Oktober

-

21 november

14.00

December

-

 

Pensionärsrådet

Pensionärsrådets sammanträdestider 2017

Månad

Datum

Tid

Februari

8

14:00

Maj

3

14:00

September

6

14:00

November

1

14:00

Förmöte för pensionärsorganisationerna börjar 13:00 innan varje sammanträde

Pensionärsrådets ärendeberedning 2017

Månad

Datum

Tid


Januari

25

13:00


April

19

13:00


Augusti

23

13:00


Oktober

18

13:00


 

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2017-01-02

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2017-01-02

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se