Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Sammanträdestider 2018

Här finns kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt övriga nämnders och råds sammanträdestider. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige

Datum 2018

Tid

Januari

-

6 februari

Klockan 19

20 mars

Klockan 19

24 april

Klockan 19

22maj

Klockan 19

12 juni

Klockan 13.30

Juli

-

28 augusti

Klockan 19

September

-

16 oktober

Klockan 19

27 november

Klockan 13.30

18 december

Klockan 19

 

Kontakt

Kommunfullmäktige Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Kommunstyrelsen

Datum 2018

Tid

17 och 31 januari

Klockan 9.30-17

14 februari

Klockan 9.30-17

7 och 21 mars

Klockan 9.30-17

25 april

Klockan 9.30-17

2, 18 och 23 maj

Klockan 9.30-17

13 juni

Klockan 9.30-17

Juli

-

15 och 29 augusti

Klockan 9.30-17

26 september

Klockan 9.30-17

10 och 24 oktober

Klockan 9.30-17

14 och 28 november

Klockan 9.30-17

12 december

Klockan 9.30-17

Kontakt

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20

mjolbykommun@mjolby.se

 

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73

carina.asman@mjolby.se

Byggnads- och räddningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Datum

Tid

29 januari

Klockan 9

Februari

-

19 mars

Klockan 9

23 april

Heldag

Maj

-

11 juni

Klockan 9

Juli

-

Augusti

-

10 september

Klockan 9

22 oktober

Klockan 9

November

-

3 december

Klockan 9

 

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 0142-850 00
kulturofritid@mjolby.se

Nämndsekreterare

Liselott Björkman
Telefon: 0142-852 35

liselott.bjorkman@mjolby.se

 

Miljönämnden

Datum
Tid
Plats
18 januari
Klockan 13
Mjölby
22 februari
Klockan 13Boxholm
15 mars
Klockan 13Mjölby
19 april
Klockan 13Boxholm
24 maj
Klockan 13Mjölby
14 juni
Klockan 13Mjölby
Juli
-
-
23 augusti
Klockan 13Mjölby
20 september
Klockan 13Boxholm
18 oktober
Klockan 13Mjölby
21 november
Klockan 13Boxholm
13 december
Klockan 13Mjölby

Kontakt

Miljönämnden

Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Nämndsekreterare

David Hansevi

Telefon: 0142-859 58

david.hansevi@mjolby.se

 

Omsorgs- och socialnämnden

Datum

Tid

30 januari

Klockan 09:00

27 februari

Klockan 09:00

27 mars

Klockan 09:00

24 april

Klockan 09:00

29 maj

Klockan 09:00

19 juni

Klockan 09:00

Juli

-

28 augusti

Klockan 09:00

September

-

2 och 30 oktober

Klockan 09:00

26 november

Klockan 09:00

18 december

Klockan 09:00

 

Tekniska nämnden

Datum

Klockslag

25 januari

Klockan 13-17

1 mars

Klockan  9-17

22 mars

Klockan 13-17

26 april

Klockan 13-17

31 maj

Klockan  9-17

20 juni

Klockan 13-17

Juli

-

30 augusti

Klockan 9-17

27 september

Klockan 13-17

25 oktober

Klockan 13-17

29 november

Klockan  9-17

20 december

Klockan 13-17

 

Kontakt

Tekniska nämnden

Telefon: 0142-850 00

tekniska@mjolby.se

Nämndsekreterare

Jenny Ristorp

Telefon: 0142-854 95

jenny.ristorp@mjolby.se

Utbildningsnämnden

 

Datum

Tid

29 januari

Klockan 13

26 februari

Klockan 13

26 mars

Klockan 13

24 april

Klockan 13

28 maj

Klockan 13

18 juni

Klockan 13

Juli

-

27 augusti

Klockan 13

24 september

Klockan 13

22 oktober

Klockan 13

26 november

Klockan 13

17 december

Klockan 13

 

Kontakt

Utbildningsnämnden

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se

 

Nämndsekreterare

Helena Kugelberg Palmqvist

Telefon: 0142-853 77
helena.kugelberg-palmqvist@mjolby.se

Kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning

Månad

Tid

Januari

-

21 februari

14.00

Mars

-

April

-

16 maj

13.00

Juni

-

Juli

-

Augusti

-

26 september

14.00

Oktober

-

21 november

14.00

December

-

 

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Åsman

Telefon: 0142-853 73
carina.asman@mjolby.se

Pensionärsrådet

Pensionärsrådets sammanträdestider 2017

Månad

Datum

Tid

Februari

8

14:00

Maj

3

14:00

September

6

14:00

November

1

14:00

Förmöte för pensionärsorganisationerna börjar klockan 13:00 innan varje sammanträde

Pensionärsrådets ärendeberedning 2017

Månad

Datum

Tid


Januari

25

13:00


April

19

13:00


Augusti

23

13:00


Oktober

18

13:00


 

Kontakt

Kommunala pensionärsrådet

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480