Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun och politik

Kommun och politik

Sammanträdestider 2019

Här finns kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt övriga nämnders sammanträdestider. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträdestider‌

Datum

Tid

Januari

-

12 februari, inställt på grund av få ärenden

Klockan 19

19 mars

Klockan 19

23 april

Klockan 19

21 maj

Klockan 19

11 juni

Klockan 13.30

Juli

-

27 augusti

Klockan 19

24 september

Klockan 19

22 oktober

Klockan 19

19 november

Klockan 13.30

17 december

Klockan 19

 

Kontakt

Kommunfullmäktige Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Kommunstyrelsen

Byggnads- och räddningsnämnden

Sammanträdestider

Datum

Tid

15 januari

Klockan 8

12 februari

Klockan 8

19 mars

Klockan 8

16 april

Klockan 8

21 maj

Klockan 8

12 juni

Klockan 8

Juli-

-

20 augusti

Klockan 8

17 september

Klockan 8

22 oktober

Klockan 8

20 november

Klockan 8

10 december

Klockan 8

Kontakt

Byggnads- och räddningsnämnden

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se
raddning@mjolby.se

Nämndsekreterare

Annika Jansson
Telefon: 0142-851 871

byggnad@mjolby.se

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider

Datum

Tid

Januari-

-

11 februari

Klockan 13.30

25 mars

Klockan 13.30

29 april

Klockan 13.30

Maj-

-

10 juni

Klockan 13.30

Juli-

-

Augusti

-

9 september

Klockan 13.30

14 oktober

Klockan 13.30

18 November

Klockan 13.30

16 december

Klockan 13.30

 

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 0142-850 00
kulturofritid@mjolby.se

Nämndsekreterare

Liselott Björkman
Telefon: 0142-852 35

liselott.bjorkman@mjolby.se

 

Miljönämnden

 

Miljönämndens sammanträdestider

Datum

Tid

Plats

31 januari

Klockan 13

Mjölby

21 februari

Klockan 13

Boxholm

21 mars

Klockan 13

Mjölby

25 april

Klockan 13

Boxholm

23 maj

Klockan 13

Mjölby

13 juni

Klockan 13

Mjölby

Juli-

-

-

22 augusti

Klockan 13

Mjölby

12 september

Klockan 13

Boxholm

17 oktober

Klockan 13

Mjölby

21 november

Klockan 13

Boxholm

19 december

Klockan 13

Mjölby

 

Kontakt

Miljönämnden

Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Nämndsekreterare

David Hansevi

Telefon: 0142-859 58

david.hansevi@mjolby.se

 

Omsorgs- och socialnämnden

Omsorgs- och socialnämndens sammanträdestider

Datum

Tid

9  januari

Klockan 9.30

5 februari

28 februari

Klockan 9.30

Klockan 9.30

26 mars

Klockan 9.30

23 april

Klockan 9.30

28 maj

Klockan 9.30

18 juni

Klockan 9.30

Juli-

-

27 augusti

Klockan 9.30

September-

-

1oktober

29 oktober

Klockan 9.30

Klockan 9.30

28 november

Klockan 9.30

17 december

Klockan 9.30

 

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens sammanträdestider

Datum

Tid

24 januari

Klockan 9-17

14 februari

Klockan  9-17

14 mars

Klockan 9-17

25 april

Klockan 9-17

23 maj

Klockan  9-17

19 juni

Klockan 9-17

Juli

-

29 augusti

Klockan 9-17

19 september

Klockan 13-17

17 oktober

Klockan 13-17

21 november

Klockan  9-17

19 december

Klockan 13-17

 

Kontakt

Tekniska nämnden

Telefon: 0142-850 00

tekniska@mjolby.se

Nämndsekreterare

Jenny Ristorp

Telefon: 0142-854 95

jenny.ristorp@mjolby.se

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens sammanträdestider

Datum

Tid

 Januari -

-

11 februari

Klockan 13

11 mars

Klockan 13

15 april

Klockan 13

13 maj

Klockan 13

12 juni

Klockan 13

Juli -

-

26 augusti

Klockan 13

16 september

Klockan 13

14 oktober

Klockan 13

18 november

Klockan 13

16 december

Klockan 13

 

Kontakt

Utbildningsnämnden

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se

 

Nämndsekreterare

Carin Dahlberg

Telefon: 0142-853 77

carin.dahlberg@mjolby.se

Pensionärsrådet

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480