Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Sammanträdestider 2018

Här finns kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt övriga nämnders och råds sammanträdestider. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige

Datum 2018

Tid

Januari

-

6 februari

Klockan 19

20 mars

Klockan 19

24 april

Klockan 19

22maj

Klockan 19

12 juni

Klockan 13.30

Juli

-

28 augusti

Klockan 19

September

-

16 oktober

Klockan 19

27 november

Klockan 13.30

18 december

Klockan 19

 

Kontakt

Kommunfullmäktige Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00

kommunstyrelsen@mjolby.se

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Kommunstyrelsen

Datum 2018

Tid

17 och 31 januari

Klockan 9.30-17

14 februari

Klockan 9.30-17

7 och 21 mars

Klockan 9.30-17

25 april

Klockan 9.30-17

2 och 23 maj

Klockan 9.30-17

13 juni

Klockan 9.30-17

Juli

-

15 och 29 augusti

Klockan 9.30-17

26 september

Klockan 9.30-17

10 och 24 oktober

Klockan 9.30-17

14 och 28 november

Klockan 9.30-17

12 december

Klockan 9.30-17

 

Kontakt

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20

kommunstyrelsen@mjolby.se

 

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73

carina.asman@mjolby.se

Byggnads- och räddningsnämnden

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in