Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Välkommen till Kungshöga förskola

På Kungshöga förskola finns fyra avdelningar: Skölden, Manteln, Kronan, och Spiran. Förskolan ligger i ett "skepp" i Kungshögaskolans norra del med ingång mot parkeringen.

All ordinarie personal har en pedagogisk utbildning och möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling. Vårt arbete utgår från förskolans läroplan. Prioriterade områden är språk, systematiskt kvalitetsarbete samt Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-2018PDF.

Verksamheten har ett väl fungerande enhetsråd i samverkan med Ryttarhagens förskola. Rådet består av en eller flera föräldrarepresentanter från varje avdelning, förskolechef och en personal från varje förskola. Enhetsrådet träffas två-tre gånger per termin och är en viktig referensgrupp för förskolans utvecklingsarbete.

Vårdnadshavarna är viktiga för oss i vårt förbättringsarbete av verksamheten.  Har du synpunkter är du välkommen att lämna dem i länken nedan.

Vi öppnar  klockan 6 och stänger klockan 18. Barn som kommer innan klockan 7 lämnas på avdelning Spiran. Det samma gäller för barn som hämtas efter klockan 17.

Under läsåret 2017-2018 har vi också fyra avdelningar på vår garantiförskola Kungshöga Paviljong. Avdelningarna heter Borgen, Slottet, Skattkammaren och Tornet. Paviljongen tar emot barn i åldrarna 1-5 år.

Sjuk- och friskanmälningar ska göras direkt till respektive avdelning.

Aktuellt

Kontakt

Förskolechef

Niclas Jacobsson
Telefon: 0142-850 50

niclas.jacobsson@mjolby.se

 

Administratör

Carina Rohman
Telefon: 0142-859 67

carina.rohman@mjolby.se

 

Spiran

Telefon: 0142-859 46

Kronan

Telefon: 0142-859 44

Manteln

Telefon: 0142-859 45

Skölden

Telefon: 0142-859 47

 

 

Slottet

Telefon: 0142-859 77

Borgen

Telefon: 0142-859 78

Skattkammaren

Telefon: 0142-858 95

Tornet

Telefon: 0142-853 55

 

Adress: Gymnasievägen 1, 595 34 Mjölby

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in