Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Välkommen till Kungshöga förskola

På Kungshöga förskola finns fyra avdelningar: Skölden, Manteln, Kronan, och Spiran. Förskolan ligger i ett "skepp" i Kungshögaskolans norra del med ingång mot parkeringen.

All ordinarie personal har en pedagogisk utbildning och möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling. Vårt arbete utgår från förskolans läroplan. Prioriterade områden är språk, systematiskt kvalitetsarbete samt Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017PDF.

Verksamheten har ett väl fungerande enhetsråd i samverkan med Ryttarhagens förskola. Rådet består av en eller flera föräldrarepresentanter från varje avdelning, förskolechef och en personal från varje förskola. Enhetsrådet träffas två-tre gånger per termin och är en viktig referensgrupp för förskolans utvecklingsarbete.

Vårdnadshavarna är viktiga för oss i vårt förbättringsarbete av verksamheten.  Har du synpunkter är du välkommen att lämna dem i länken nedan.

Vi öppnar  klockan 6 och stänger klockan 18. Barn som kommer innan klockan 7 lämnas på avdelning Spiran. Det samma gäller för barn som hämtas efter klockan 17.

Under läsåret 2017-2018 har vi också fyra avdelningar på vår garantiförskola Kungshöga Paviljong. Avdelningarna heter Borgen, Slottet, Skattkammaren och Tornet. Paviljongen tar emot barn i åldrarna 1-5 år.


Aktuellt


Kungshöga förskola

Förskolechef
Niclas Jacobsson
Telefon: 0142-850 50
niclas.jacobsson@mjolby.se

Administratör
Carina Rohman
Telefon: 0142-859 67
carina.rohman@mjolby.se

Sjuk- och friskanmälningar ska göras direkt till respektive avdelning

Spiran: 0142-859 46
Kronan: 0142-859 44
Manteln: 0142-859 45
Skölden: 0142-859 47

Kungshöga Paviljong
Slottet:
0142-859 77
Borgen: 0142-859 78
Skattkammaren: 0142-858 95

Adress: Gymnasievägen 1
595 34 Mjölby

När barnet är sjuktPDF

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in