Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Brukar- och kundenkäter

För att få reda på hur brukare och kunder upplever den service och de tjänster de får av omsorgs- och socialförvaltningen,   deltar vi på olika sätt i brukar- och kundenkäter. De flesta enkäterna genomförs av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till alla äldre som bor på vårdboenden eller som hra hemstjänst. 2016 skickas enkäten ut i mitten av mars, den innehåller frågor om allt från personalens bemötande till boendemiljön i vårdboendet. 

Äldres uppfattning 2015
Resultatet av Socialstyrelsens enkät 2015 publicerades i slutet av året. Det mest glädjande resultatet är att 99 procent av de äldre med hemtjänst i Mjölby kommun svarat att personalen har ett gott bemötande. Av de som bor i vårdboende är det 96 procent som svarar att personalen har ett gott bemötande.

Undersökningen visar också på ett antal förbättringsområden som förvaltningen nu arbetar med. Bland annat frågor om information till våra äldre och miljön på våra äldreboenden.

Du kan ta del av kommunens resultat på samtliga frågor genom att klicka på länkarna nedan.

Klicka här för att se vad våra äldre med hemtjänst tycker om äldreomsorgen.Powerpoint

Klicka här för att se vad våra äldre som bor i vårdboende tycker om äldreomsorgen.Powerpoint

Nedan visas två bilder med de områden som vår hemtjänst och våra särskilda boenden fått högst andel positiva svar på i 2015 års undersökning.

Klicka på bilderna för att få dem större.

Undersökningen visar också på ett antal förbättringsområden som förvaltningen nu arbetar med. Bland annat frågor om information till våra äldre och miljön på våra äldreboenden.

Du kan ta del av kommunens resultat på samtliga frågor genom att klicka på länkarna nedan.

Klicka här för att se vad våra äldre med hemtjänst tycker om äldreomsorgen.Powerpoint

Klicka här för att se vad våra äldre som bor i vårdboende tycker om äldreomsorgen.Powerpoint

Innehåll: Pirjo Ohvo
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-15
Publicerad: 2016-03-15

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in