Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Leverantörsfakturor

Mjölby kommun låter skanna och teckentolka ankommande leverantörsfakturor. Nedan följer information till dig som leverantör. Självklart samarbetar vi med Skattverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För leverantörsfakturor är faktureringsadressen:
Mjölby kommun
Fakturaskanning
Box 348
595 24 Mjölby

Observera att leveransadressen är oförändrad och att ovanstående adress endast gäller fakturor och fakturaunderlag.

Referenskod på fakturan 

Fakturorna kommer till vår skanningsleverantör som skannar och teckentolkar. En referenskod måste anges på varje faktura och vissa uppgifter är obligatoriska. Referenskoden består av förvaltningsförkortning och mottagningsdestination, till exempel AAA111A. Referenskoden ska uppges av vår beställare och efterfrågas av er säljare.

Om automattolkningen ska fungera ska följande fält finnas på fakturan:

  • Referenskod
  • Momsbelopp 
  • Bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum/betallningsvillkor
  • Fakturanummer/OCR-nummer
  • Organisationsnummer/VAT-nummer

(Enligt EU-direktiv 2001/115/EG)

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig, returneras den för komplettering innan betalning kan ske. Vi  accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknats.

Orderlösa fakturor

El, bensin, telefoni, hyror och tidningsabonnemang är exempel på fakturor som skickas utan att ha föregåtts av en beställning. Vi har försökt nå alla berörda med särskilt meddelande. I annat fall: Tag kontakt med din kontaktperson på Mjölby kommun så får du uppgifter om vilken referenskod som ska anges. Vår fakturacentral kan också hjälpa till att nå rätt person.

Fakturacentralen

Ekonomiassistent

Åsa Nilsson
Telefon: 0142-851 55

asa.nilsson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480