Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Välkommen till studie- och yrkesvägledningen!

För att du som elev ska kunna fatta väl underbyggda beslut vid exempelvis valet till gymnasiet eller inför PRAO kan vägledning vara ett verktyg för att öka din självinsikt, bredda perspektiv och kunskap kring alternativen och vad de kan komma att innebära.

Frågor som kan vara värdefulla att fundera kring:

  • Vad vill jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur kommer jag dit?

När du vet vilka möjligheter som finns, beslutar du själv om dina val.

Vägledningssamtal

Under läsåret får alla elever i årskurs 9 individuella vägledningssamtal. Vägledningssamtalen varierar i tid och anpassas efter elevens behov.

Vid behov hålls även individuella vägledningssamtal med övriga årskurser och speciellt med elever i årskurs 8 inför PRAO.

Föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att närvara under samtalet, men bör boka tid med studie- och yreksvägledaren innan.

Information kring gymnasiet och dess program

Alla elever i årskurs 9 får under höstterminen ingående information om gymnasiet och vilka program som finns. Detta ges även till årskurs 8 under vårterminen. Det sker bland annat genom information i klass, gruppvägledning, prova-på-dagar, information från externa aktörer och genom en programdag. Information inför valet skickas under vårterminen hem till vårdnadshavare.

Information kring PRAO

Alla elever i årskurs 8 får under höstterminen och vårterminen information rörande PRAO. Infomationen utgår från katalogen framtidsvalet och iPraktiken som alla elever får. I informationen ingår faktainformation och övningar för att eleverna ska göra väl underbyggda val inför PRAO. Information skickas även hem till vårdnadshavare under vårterminen.

Bra länkar

www.gymnasiestudera.selänk till annan webbplats – se tidigare meritvärde/betyg för olika program och skolor, se öppet hus, antagningsenheten, när, var och hur valet görs (här gör åk 9 sitt val till gymnasiet)

www.utbildningsinfo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats - Läs och se film om olika program, info om behörighet, Introduktionsprogrammet, vägledande information

https://www.youtube.com/user/Statensskolverklänk till annan webbplats - Skolverkets filmer på youtube om olika program, går igenom inriktningar, visar elevers syn på program m.m. (finns på olika språk)

https://www.framtidsvalet.se/hogstadiet/intressetest/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Intressetest

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Nina Spång
Telefon: 0142-859 19 eller 0730-60 28 74

nina.spang@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Nina Spång
Senast ändrad av: Stefan Kalm
Uppdaterad: 2018-05-16
Publicerad: 2009-09-24

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in