Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Lagmasskolans värdegrund

Skolans mål är att alla elever ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt utifrån egna förutsättningar med stöd av personal, föräldrar och skolkamrater. Skolans ledord är respekt, trygghet, ansvar, jämställdhet och arbetsglädje.

Lagmansskolans ordningsregler


Ordningsregler:

 • Jag ser till att bidra till en lugn och harmonisk skolmiljö.
 • Jag kommer i tid och har med mig rätt arbetsmaterial till lektionerna.
 • Under lektionstid är det läraren som bestämmer.
 • Jag och mina föräldrar ansvarar för alla medhavda värdeföremål.
 • Jag har hjälm på mig om jag cyklar under skoltid. Skolan rekommenderar även hjälm när jag åker skateboard, skridskor och pulka mm under skoltid.
 • Jag respekterar att skolan inklusive skolgård är en rök-, snus- och drogfri arbetsplats.
 • Jag är ute på rasterna när jag går på mellanstadiet.

Möjliga konsekvenser om jag inte följer skolans ordningsregler:

 • Tillsägelse av personal.
 • Samtal med handledare.
 • Kontakt med hemmet.
 • Samtal med trygghetsgrupp/kurator.
 • Samtal med rektor.
 • Träff med elev, föräldrar, personal och rektor.
 • Skriftlig varning.
 • Åtgärder inom klassen/gruppen.

Observera att det inte är tillåtet att fotografera eller filma andra elever eller personal. Undantag kan göras när vi använder kameror i undervisningen.

Ordningsreglerna är framtagna i dialog med personal och elevråd. Ordningsreglerna är beslutade av rektor.

Skadegörelse

Skador på egendom skall i princip ersättas av den som vållat skadan. Ev. skador anmäls till vaktmästare eller expedition.

Vid lagbrott görs en polisanmälan och därmed även en anmälan till sociala myndigheter. Även elever under 15 år kan polisanmälas vid brott.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in