Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Ängahusets förskola i Väderstad

Ängahuset är en mindre förskola i Mjölby kommun där våra värdeord Trygghet, Glädje, Lärande och Engagemang står i fokus

Förskolan drivs som en förskola med två hemvister, Traktorn och Tröskan med barn 1-5 år. Torget i mitten med sina pedagogiska lekmiljöer knyter på ett naturligt sätt ihop hemvisterna. På Ängahusets förskola finns plats för cirka 45 barn i åldrarna 1-5 år. Under stora delar av dagen delar vi barnen i tre grupper utifrån ålder. Personalen, barnen och vårdnadshavarnas engagemang formar vår verksamhet. Vi har ett nära samarbete mellan hemvisterna där alla barn är allas barn!

Ängahuset har närhet till skog och natur och förskolans gård har många spännande lekytor, redskap, leksaker samt växthus, fruktträd och kryddland.

Verksamheten

Målsättningen för verksamheten är att sätta barnet i centrum och lägga grunden för ett livslångt lärande utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar. Läroplanen formulerar uppdraget samt sätter mål och riktlinjer för vår verksamhet. Verksamheten ska vara trygg lärorik och utvecklande. Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt, där barnen ges möjlighet att utveckla tankar och idéer till lek och skapande. Det ska även möjliggöra nya språkliga erövringar och utveckla tänkande kring matematik.

Pedagogisk dokumentation

Vi pedagoger använder pedagogisk dokumentation för att följa barnets individuella utveckling och lärande samt utveckla verksamheten. Genom den pedagogiska dokumentationen synliggör vi och ökar insikten i barnets arbete och utveckling för dig som vårdnadshavare. Vi arbetar både med att dokumentera det enskilda barnets utveckling och lärande men också hur verksamheten utvecklas. Våra portfoliopärmar är ett verktyg för att följa det enskilda barnet och våra verksamhetsdokumentationer finns på våra dokumentationsväggar och därefter i verksamhetspärmen.


Ängahusets förskola


Tröskan: 0142-857 75
Mobil: 072-540 34 39

Traktorn: 0142-857 82
Mobil: 072-570 32 95

Rektor
Linda Hedlund
Telefon: 0142-857 90
linda.hedlund@mjolby.se

Administratör
Helena Södergren
Telefon: 0142-857 95
helena.sodergren@mjolby.se

Adress: Vallsbergsvägen 25
Box  257, 590 21 Väderstad

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in