Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Välkommen till Ängahusets förskola i Väderstad med barn i åldern 1-5 år

Ängahuset är en mindre förskola i Mjölby kommun där Trygghet, Glädje, Lärande och Engagemang står i fokus.

Fotografi på Väderstad förskola

Klicka för större bild.

Förskolan drivs som en förskola med två hemvister Traktorn och Tröskan med barn 1-5 år och där torget i mitten med pedagogiska lekmiljöer på ett naturligt sätt knyter ihop hemvisterna.

Personalen, barnen och föräldrarnas engagemang formar vår verksamhet. Vi har ett nära samarbete mellan hemvisterna och ser alla barn som våra barn.

På Ängahusets förskola finns plats för cirka 40 barn i åldrarna 1-5 år. Målsättningen är att driva en naturnära förskola där natur, teknik, barns inflytande, skapande och en bra utmanande pedagogisk miljö har stor betydelse i vår verksamhet.

Ängahuset har närhet till skog och natur och förskolans gård har många spännande lekytor, redskap, leksaker samt växthus, fruktträd och kryddland.

Vi öppnar klockan 6.30 (vid behov öppet från klockan 6).
Vi stänger klockan 17.30 (vid behov öppet till klockan 18.30),
den tiden måste meddelas senast en dag innan.

Frånvaro

Sjukanmäl ditt barn innan klockan 7 och friskanmäl ditt barn senast klockan 15 dagen innan ni tänkt komma tillbaka.

Sjuk och friskanmäl gärna via sms dygnet runt till vårt mobilnummer 072-540 34 39 eller 072-570 32 95.

Du kan också använda dig av vår SMS-tjänst Lifecare och skicka SMS om sjukfrånvaro, planerad ledighet och annan information till förskolan.

Även förskolan kan skicka SMS och e-post till dig som vårdnadshavare. I länkenWord finns ett dokument med mer information och som beskriver hur du ska skriva korrekta SMS. Dokumentet delas också ut på förskolan.

Ängahusets förskola


Tröskan: 0142-857 75
Mobil: 072-540 34 39

Traktorn: 0142-857 82
Mobil: 072-570 32 95

Rektor
Linda Hedlund
Telefon: 0142-857 90
linda.hedlund@mjolby.se

Adress: Vallsbergsvägen 25
Box  257, 590 21 Väderstad

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in