Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Adress och namnfrågor

Byggnads - och räddningsnämnden beslutar om adresser och namn på gator, vägar och andra allmänna platser. Byggnadskontoret har ansvaret för underhållet av kommunens del av ett landsomfattande adressregister.

Gatunamn

Gatunamn och namn på allmänna platser beslutas av byggnads- och räddningsnämnden. Byggnadskontoret svarar för adressnumrering inom tätorter, beslutar om landsbygdsadresser och är ansvariga för att adressregistret är aktuellt.

Belägenhetsadresser

De adresser som kommunen fastställer är av typen belägenhetsadresser. De beskriver läget på en plats som oftast är i anslutning till en byggnad. Posten beslutar om postnummer och postort för denna adress. Belägenhetsadresserna inom tätorterna består i regel av gatunamn och adressnummer. Adresserna på landsbygden består normalt av bynamn och adressnummer eller husnamn. Det förekommer även att gårdsnamnet ingår i landsbygdsadressen.

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2018-02-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2018-02-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm