Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 18 december 2017
Mjölby kommun

Heta Arbeten

Denna kurs riktar sig till personer som arbetar med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller andra metoder som kan orsaka en brand.
Försäkringsbolagen har i sina villkor ett krav på att de som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som finns. Detta innebär att all personal som är inblandade i ett sådant arbete ska ha denna utbildning, det vill säga:
 • Den som beställer det heta arbetet.
 • Den brandskyddsansvarige som också avgör om det är ett tillfälligt hett arbete eller inte.
 • Den som utför arbetet eller bevakar det heta arbetet.

Kursens innehåll:

Brandteori

 • Brandtriangeln
 • Brandförlopp
 • Brandfarlig vara
 • Förebyggande åtgärder

Brandskyddsansvar och organisation på arbetsplats

 • Vem ger tillstånd?
 • Brandskyddsansvarig, vem är det?
 • Den som utför arbetet Beställare/brandskyddsansvarig
 • Brandvakt

Säkerhetsregler/tillståndsblankett och ansvarsfrågor

 • Vilka försäkringar har säkerhetsregler för Heta Arbeten?
 • Försäkringsbolagens ersättningsregler
 • Skadefall
 • Hur fungerar försäkringen vid skada?
 • Tillstånd/kontrollista
 • Straffrättsligt ansvar

Praktik

 • Brand i kläder
 • Handhavande av olika typer av handbrandsläckare
 • Hantering av gasflaskor

Kursen är en heldag på cirka sju timmar och efter genomförd kurs erhålls ett certifikat som gäller i fem år. I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och lunch.

Innehåll: Thomas Mideskog

Senast publicerad: 2017-11-25

Senast ändrad av: Björn Berg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Thomas Mideskog

Senast publicerad: 2017-11-25

Senast ändrad av: Björn Berg

Utbildningsavdelningen


Utbildningsledare
Thomas Mideskog
Telefon: 0730- 60 17 78
thomas.mideskog@mjolby.se

Utbildningsgruppen                 Telefon: 073-0602813