Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Läsåret 2018-2019

Skolan består av tre hus med gemensamma hallar i mitten.
I första huset finns kök, personalrum, rektorsexpedition, två förskoleavdelningar och klass 5.
I mittenhuset finns klass 3, klass 4 och ett grupprum , två förskoleavdelningar och vårt bibliotek.
I tredje huset finns förskoleklassen, klass 1, klass 2 samt fritidshemmet. Här finns även en stor samlingssal som används bland annat till motorikhall.

I förskoleklassen jobbar förskollärarna Inger Larsson och Bea Birkhammar. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 28.

I klass 1 jobbar lärarna Ida Mejsholm och Birgit Åhnby-Sandstedt. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 28.

I klass 2 jobbar lärarna Elin Forsman och Alida Carlsson. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 28.

I klass 3 jobbar läraren Maria Nilsson. Vill du ha kontakt med henne ringer du telefon: 0142-858 27.

I klass 4 jobbar lärarna Hanna Hedestad och Sofie Brangenfeldt. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 27.

I klass 5 jobbar läraren Anna Wallin-Andersson. Vill du ha kontakt med henne ringer du telefon: 0142-858 27.

På fritidshemmet jobbar fritidspedagogerna Mikael Jonsson, Malin Gilje Halvarsson, Tina Florhed, Frida Nordlund, Douglas Widblom och Petra Nilsson. Du når dem på telefon: 0142-858 28.

Kontakt

Rektor

Margareta Melin Lorentzon
Telefon: 0142-858 20

margareta.melin.lorentzon@mjolby.se

 

Skoladministratör

Telefon: 0142-858 25

bjalbotullskolan@mjolby.se
  

Adress: Tullvägen 1, Box 136, 596 33 Skänninge

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480