Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Trygghetsarbete

Vi på Veta skola accepterar inte någon form av mobbning, kränkande behandling eller trakasserier. På Veta skola är det vårt gemensamma ansvar att arbeta för en trygg arbetsmiljö.

I detta arbete är samtliga elever och pedagoger delaktiga och ansvariga. Vi lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet och detta sker kontinuerligt i den egna klassen och fritidsgruppen. 

Vid upprepad kränkande behandling eller mobbning har vi en särskild arbetsgrupp bestående av personal som griper in och arbetar aktivt enligt uppgjord handlingsplan.

Likabehandlingsplan Veta skolaPDF

Elevskyddsombud

Skolans elevskyddsombud, ESKO, träffas regelbundet tillsammans med trygghetsteamet. På träffarna diskuterar de hur vi tillsammans kan göra skolmiljön så trygg och säker som möjligt.

ESKO har ombud från åk 1 till och med åk 6, två representanter från varje klass.

Kontakt

Rektor

Jennica Berzelius
Telefon: 0142-856 80
jennica.berzelius@mjolby.se

 

Administratör

Kicki Karlsson
Telefon: 0142-853 49

kristina.karlsson@mjolby.se

vetaskola@mjolby.se

 

Besöksadress: Veta skola, Mantorp

Postadress: Box 83, 590 20 Mantorp

Hitta till Veta skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480