Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Gällande detaljplaner

Planavdelningen registrerar gällande planer i en geografisk databas Via karttjänsten Detaljplaner kan ni se plankarta och bestämmelser för alla gällande detaljplaner. Karttjänsten ska betraktas som en översiktlig informationskälla, vänligen kontakta byggnadskontoret för ett mer säkert besked om vilka planbestämmelser som gäller för en specifik plats.

Öppna karttjänsten här: Detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nedan finns länkar till de detaljplaner som vunnit laga kraft 2013 till 2017.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480