Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Vår förskola

Barn vill veta, lära och växa. Barn är kompetenta och skapar sin egen kunskap. På vår förskola kan barnen själva se, välja, ta fram och utforska det material som finns. Vi lägger stor vikt vid barnens egen lek. Vi är medvetna pedagoger som utmanar och stimulerar med material och miljö. Vi är engagerade och aktivt närvarande.

Vår verksamhet

Bildspel från Sya förskola

Daglig utevistelse är självklar. Vår verksamhet är förlagd både ute och inne var dag.

En förutsättning för vår verksamhet är att vi delar barnen i mindre grupper.

Barns inflytande ges stort utrymme men även vuxeninitierade aktiviteter sker.

Barnen lär i lekens form inom områden som språk – kommunikation, natur, teknik och matematik. De utvecklar samtidigt sina sociala och emotionella förmågor.

Allt hänger samman!

Vi följer upp, utvärderar och utvecklar vår verksamhet på olika vis. Reflektioner är viktigt. Vi arbetar med olika dokumentationsformer.

Ett nära samarbete med vårdnadshavare är en annan stor och viktig del i vår verksamhet.

Kontakt

Sya förskola

Telefon: 0142-36 60 78 eller 0702-02 92 84

 

Förskolechef

Lena Whiss Collin

Telefon: 142-856 35

lena.whisscollin@mjolby.se

 

Administratör

Maria Hammarström

Telefon: 0142-859 84

maria.hammarstrom@mjolby

 

Adress: Hydingevägen 23, 595 96 Mjölby

Innehåll: Lena Whiss Collin
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-28
Publicerad: 2009-09-24

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in