Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Vår förskola

Barn vill veta, lära och växa. Barn är kompetenta och skapar sin egen kunskap. På vår förskola kan barnen själva se, välja, ta fram och utforska det material som finns. Vi lägger stor vikt vid barnens egen lek. Vi är medvetna pedagoger som utmanar och stimulerar med material och miljö. Vi är engagerade och aktivt närvarande.

Vår verksamhet

Bildspel från Sya förskola

Daglig utevistelse är självklar. Vår verksamhet är förlagd både ute och inne var dag.

En förutsättning för vår verksamhet är att vi delar barnen i mindre grupper.

Barns inflytande ges stort utrymme men även vuxeninitierade aktiviteter sker.

Barnen lär i lekens form inom områden som språk – kommunikation, natur, teknik och matematik. De utvecklar samtidigt sina sociala och emotionella förmågor.

Allt hänger samman!

Vi följer upp, utvärderar och utvecklar vår verksamhet på olika vis. Reflektioner är viktigt. Vi arbetar med olika dokumentationsformer.

Ett nära samarbete med vårdnadshavare är en annan stor och viktig del i vår verksamhet.

Sya förskola

Telefon: 0142-36 60 78
Mobiltelefon: 070-202 92 84

Förskolechef
Lena Whiss Collin
lena.whisscollin@mjolby.se
Telefon: 142-856 35

Administratör
Maria Hammarström
Telefon: 0142-859 84
maria.hammarstrom@mjolby.

Adress: Hydingevägen 23
595 96 Mjölby

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in