Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Sänk hastigheten med blomlådor

Den viktigaste faktorn för att få en säker och trygg trafikmiljö är hastigheten. Om du blir påkörd i 30 kilometer i timmen är det 90 procents chans att du överlever. Blir du däremot påkörd i 50 kilometer i timmen är chansen att du överlever bara 20 procent. På gator där bilar, fotgängare och cyklister blandas är det därför viktigt att hastigheten är runt 30 kilometer i timmen.

För er som är intresserade av att ställa ut blomlådor på er gata för att minska bilarnas hastighet finns mer informationPDF

 

 

 

 

 

 

Service- och teknikförvaltningen

Trafikingenjör
Joel Runn
Telefon:0142-856 29
E-post: joel.runn@mjolby.se

Gatuingenjör
Mats Rydell
Telefon: 0142-851 76
E-post: mats.rydell@mjolby.se

Gatu- och parkchef  
Magnus Ribbing 
Telefon: 0142-859 90
E-post: magnus.ribbing@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in