Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Skolvägen/Skolskjuts

Vägen till skolan är föräldrars ansvar. Det är en självklarhet att alla som cyklar alltid har hjälm.  Inga cyklar på skol- eller idrottshallsområdet.

Skolskjuts

Mjölby Trafik AB kör skolskjuts i Mjölby kommun. Frågor om skolskjuts besvaras av kommunens skolskjutssamordnare Susanne Avelöv, telefon 0142-853 99
Inför läsårsstarten har Susanne skickat infobrev hem till de elever som är berättigade skolskjuts.

För att en elev i Mjölby kommun ska erbjudas skolskjuts skall närmaste vägen från hemmet till skolan vara minst

  • i förskoleklass och år 1-3 gäller 2 kilometer
  • i år 4-6 gäller 4 kilometer
  • i år 7-9 gäller 5 kilometer
  • Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen
  • Föräldrarna har ansvaret för att eleven är vid skolskjutshållplatsen vid meddelad avgångstid
  • Föräldrarna har till uppgift att se till att eleven går anvisad väg till hållplatsen och följer överenskomna ordningsregler.
  • Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av eleven på andra ställen än de i skolskjutsplanen fastställda skolskjutsplatserna.
  • Vid sjukdom eller vid annan tillfällig frånvaro ska föräldrarna omgående meddela entreprenören (telefonnummer i ”Susannes info-brev” enligt ovan).   

Barnen ska sitta på sina platser (samma plats hela resan) och hålla sig till normal samtalston. Säkerhetsbälten används under hela resan.

De elever som åker skolskjuts ska i bussen/bilen ha ett vårdat uppförande och vara försiktiga vid hållplatsen. Vid skolans hållplats följer man de regler som gäller. 

Klämmestorpsskolan

Rektor
Lena Rothman
Telefon: 0142-856 30

Administratör Kicki Karlsson                                     Telefon: 0142-853 49

Expedition och sjukanmälan
Telefon: 0142-856 31

Personalrum
Telefon: 0142-856 37

klammestorpsskolan@mjolby.se

Besöksadress:
Västerlösavägen 1                   Mantorp

Postadress:                                 Box 109
590 20 Mantorp

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in