Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Välkommen till förskolan Lekstugan

Vi är en privat förskola med plats för 25 barn uppdelat på två avdelningar. Vi vill i denna småskaliga verksamhet se varje individs behov och förutsättningar och anpassa såväl verksamhet som lokaler efter den aktuella barngruppen.

Förskolan som öppnades hösten 2007 är belägen i centrala Mantorp i Equmeniakyrkans lokaler (tidigare missionskyrkan). Avdelningen för barn 1-3 år är belägen i souterrängvåningen och avdelningen för barn 4-6 år håller till i kyrkans lägenhet i samma byggnad. Samtliga lokaler har anpassats för förskoleverksamhet.

Verksamheten har så kallad musisk inriktning. Detta innebär att musik, drama, bild och rörelse används som verktyg för att på ett lekfullt och roligt sätt möta det enskilda barnet. Vi ser stora vinningar med detta, såväl socialt som pedagogiskt, då glädje och lek är förutsättningar för utveckling och lärande. Vi arbetar med ett tema per termin och låter detta genomsyra all verksamhet som återkommer vecka efter vecka. Exempel på detta är skogsbesök, mattegrupper, språkgrupper, experiment, rörelsesamlingar och de dagliga sångsamlingarna. Verksamheten är ickekonfessionell och grundar sig på förskolans läroplan.

På förskolan lagas maten från grunden av egen kokerska, med syftet att servera näringsrik och välsmakande mat till barnen.

Förskolan håller öppet klockan 7-17.

Vi tar emot barn genom kommunens kö och placeringssystem. Ansökan om plats hos oss görs alltså på samma sätt som till övriga förskolor i kommunen.

Kontakt

Förskolan Lekstugan

Telefon: 076-135 98 15

lekstuganmantorp@hotmail.com

 

Adress: Riksvägen 18, 590 18 Mantorp

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in