Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Analyser och rankingar

Det finns ett flertal olika organisationer och föreningar som rangordnar kommunernas företagsklimat eller analyserar näringslivet. Det som undersöks kan exempelvis vara nyföretagandet, kommunalskatten, kommunens service till företagare, vägnätet samt tåg- och flygförbindelser. Det finns också organisationer som exempelvis Ung Företagsamhet som rangordnar kommunerna ur ett entreprenörsperspektiv.

Svenskt Näringslivs ranking 2016

Mjölby kommun har den nionde bästa infrastrukturen i Sverige enligt Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagklimatet 2016. Totalt sett har Mjölby det sjätte bästa företagsklimatet i Östergötland och återfinns på 113:e plats bland landets 290 kommuner. Detta är en förbättring med 23 placeringar jämfört med föregående år. Företagsklimaten rangordnas både efter statistiska analyser och utifrån enkäter till företagen. Ytterligare informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäljningsindex för Mjölby kommun 2015

Mjölby kommun var för åttonde året i rad den kommun i Östergötland som drog till sig den största köpströmmen från andra kommuner när det gäller dagligvaruhandeln 2015. Detta enligt Handelns Utredningsinstitut som mäter försäljningsindex för landets samtliga kommuner. Ett index över 100 visar att detaljhandeln i en aktuell kommun drar till sig konsumenter från omlandet medan ett index under 100 visar det omvända, dvs att kommunen har ett utflöde av konsumenter. 2015 var indexet för Mjölby kommun 105 och 104 för Linköpings kommun. De var de enda kommunerna i Östergötland som hade ett index över 100 när det gäller dagligvaror. Ytterligare informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ung Företagsamhets ranking läsåret 2013/2014

Ung Företagsamhet rangordnar länets kommuner efter andel gymnsieelever som driver ett UF-företag i Östergötland. Det här läsåret är vi femte bäst i Östergötland med 26,2 % av gymnasieeleverna som driver ett UF-företag. I genomsnitt driver 21 % av gymnasieeleverna i länet ett UF-företag.

Kontakt

Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
Telefon: 0142-858 57

asa.elandersson@mjolby.se

Innehåll: Åsa Elandersson
Senast ändrad av: Stefan Kalm
Uppdaterad: 2018-05-14
Publicerad: 2009-09-26

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in