Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Näringsliv

Näringsliv

Analyser och rankingar

Det finns ett flertal olika organisationer och föreningar som rangordnar kommunernas företagsklimat eller analyserar näringslivet. Det som undersöks kan exempelvis vara nyföretagandet, kommunalskatten, kommunens service till företagare, vägnätet samt tåg- och flygförbindelser. Det finns också organisationer som exempelvis Ung Företagsamhet som rangordnar kommunerna ur ett entreprenörsperspektiv.

Svenskt Näringslivs ranking 2017

Mjölby kommun har den nionde bästa infrastrukturen i Sverige enligt Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagklimatet 2017. Totalt sett har Mjölby det fjärde bästa företagsklimatet i Östergötland och återfinns på 99:e plats bland landets 290 kommuner. Detta är en förbättring med 14 placeringar jämfört med föregående år. Företagsklimaten rangordnas både efter statistiska analyser och utifrån enkäter till företagen. Ytterligare informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Försäljningsindex för Mjölby kommun 2016

Mjölby kommun var för tionde året i rad den kommun i Östergötland som drog till sig den största köpströmmen från andra kommuner när det gäller dagligvaruhandeln 2016. Detta enligt Handelns Utredningsinstitut som mäter försäljningsindex för landets samtliga kommuner. Ett index över 100 visar att detaljhandeln i en aktuell kommun drar till sig konsumenter från omlandet medan ett index under 100 visar det omvända, dvs att kommunen har ett utflöde av konsumenter. 2016 var indexet för Mjölby kommun 105 och 104 för Linköpings kommun. De var de enda kommunerna i Östergötland som hade ett index över 100 när det gäller dagligvaror. Här finns ytterligare informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mjölby årets Ung Företagsamhets-kommun 2018

Ung Företagsamhet rangordnar länets kommuner bland annat efter andel gymnsieelever som driver ett UF-företag i Östergötland. 2018 blev Mjölby bästa UF-kommun i Östergötland. 59 % av alla gymnasielever i Mjölby startar, driver och avvecklar ett UF-företag. Kommunen har även den största ökningen i länet av andelen UF-företagare. Här finns ytterligare informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se

 

Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
Telefon: 0142-858 57

asa.elandersson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480