Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Hälsoskydd

Vissa typer av utbildningsverksamheter, hygieniska verksamheter, bassängbad och solarium ska anmälas till och godkännas av miljönämnden innan verksamheten startar. Till anmälan ska även bifogas en ritning över lokalen.

Vilka typer av verksamheter som är anmälningspliktiga framgår av 38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Mer information om olika typer av anmälningspliktiga verksamheter:

Information om hur anmälan går till finns på sidan Anmälan av ny verksamhet

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: David Hansevi
Senast ändrad av: Stefan Kalm
Uppdaterad: 2018-02-25
Publicerad: 2009-09-26

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in