Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Avdelningar på Lundby förskola

Lundby förskola har tre avdelningar, Lille Skutt för 1-3 åringar, Bamse för 1-5 åringar och Nalle Maja för 3-5 åringar. 

Barn som gungar Foto: Paola Lantz

Vi har två utegårdar med inbjudande lekmiljö.

Vårt arbetssätt är anpassat för den mångkulturella barngruppen, där språket och leken är två viktiga hörnstenar.

Lek i sandlådan Foto: Paola Lantz

Den pedagogiska verksamheten 
planeras utifrån det enskilda barnets och gruppens behov. 

Vårt arbetssätt är stimulerande och utmanar barnens utveckling och lärande.   
Vi jobbar med områdena språk, matematik, natur och teknik enligt den nya reviderade läroplanen.

De flesta av pedagogerna är utbildade i "Tecken som stöd".

Hos oss får också barnen möjlighet att påverka. Vi fattar gemensamma beslut där alla åsikter väger lika.

Barnen kan och vill och vi ger dem möjligheter!

Kom gärna och besök oss!

Lundby förskola

Förskolechef
Rose-Marie Egnell
Telefon: 0142-853 07
rose-marie.egnell@mjolby.se

Administratör
Gun Petersson
Telefon: 0142-859 13
gun.petersson@mjolby.se

Avdelningar

Bamse: 0142-851 44
Lille Skutt: 0142-857 50
Nalle Maja: 0142-856 77
Kök:
0142-36 62 15

Adress: Kapellgatan 2A
595 31 Mjölby

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in