Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Så arbetar vi på Oljekrukan

Oljekrukans förskola är en mindre förskola som för närvarande har 27 barn mellan 1-5 år.

På förskolans gård cyklar vi, leker tillsammans och gräver i sandlådan. Vi rör oss även mycket utanför gården då vi har närhet till spännande äventyr i skog och på andra platser. Vi har olika former av organiserade aktiviteter på förskolan och vi värnar om att föra kulturella traditioner vidare. All vår goda mat lagas av Bokens kokerskor.

Vi erbjuder dig och ditt barn engagerad, flexibel och kompetent personal som arbetar efter läroplanen för förskolan (se länk till styrdokument). Vårt arbetssätt är grupp- och individanpassat, där vi ser varje barns unika förmåga.Vi strävar efter att alla barn, varje dag ska känna sig betydelsefulla och viktiga.

Tema "Vatten", vad flyter och vad sjunker?

Temainriktat arbetssätt

När vi arbetar med tema innebär det att vi under en kortare eller längre period arbetar med ett särskilt område. Det enskilda temat genomsyrar verksamheten och bearbetas genom olika aktiviteter. Det aktuella temat, exempelvis vatten, kan behandlas genom "ämnen" som exempelvis skapande, natur och språk.

Dokumentation

Vi samlar all dokumentation på våra väggar synligt för barn och föräldrar.

Med en samlad dokumentation blir både gruppers och enskilda individers lärandeprocess synliggjord, för barnen själva, deras föräldrar och pedagoger. Det gör att planering av ett främjande arbetssätt och en stimulerande verksamhet blir enklare.

Vattenlek i sandlådan

Lekens betydelse

För alla barn har leken stor betydelse. Där utforskar barnet sin omvärld, utvecklar självständighet, empati, samspel, språk och matematik etc. Alla delarna är av vikt i ett barns process att lära. Leken genomsyrar hela vår verksamhet och ingår i allt vi gör.

Det är viktigt att barnen får ha inflytande över hur miljön och materialet ska se ut i verksamheten. Vi anser också att de vuxna bör följa barnen i leken, finnas tillhands och delta om barnen önskar detta. Om vi ska kunna se leken som en del av lärandet och upptäcka hur alla barn tillägnar sig kunskap krävs det att vi vuxna är intresserade, medvetna och observanta.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in