Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Kulturskolans verksamhet

Vi har något för alla mellan 6 och 20 år!

Ämnesplaner

Kulturskolan är ingen obligatorisk skolform, men vi har en genomarbetad progression som genomsyrar vårt pedagogiska arbete. Detta kan man läsa om i våra Ämnesplaner.

 

Musiklek för alla förskoleklasser

Kulturskolans lärare kommer till förskoleklasserna på skoltid.

Musikverkstan, skolår 1

Sång och rytmik. Vi provar alla instrument som man kan välja skolår 2 i Instrumentleken. Musikverkstan pågår under ett läsår.
Dag: Onsdag klockan 16.30-17.10 eller klockan 17.20-18.00
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin

 

Instrumentlek för skolår 2

Sång, spel och rytmik.

Träblåslek: Du spelar tvärflöjt, klarinett eller saxofon.
Dag: Tisdag klockan 16.30-17.10

 

Brasslek: Du spelar trumpet, valthorn, baryton, tuba eller trombon.
Dag: Torsdag klockan 16.50-17.30

 

Stråklek: Du spelar fiol, cello eller kontrabas.
Dag: Tisdag klockan 17.20-18.00 eller klockan18.10-18.50.

 

Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin för träblåslek, brasslek och stråklek. Om du behöver låna ett instrument av oss får du betala ett tillägg på 150 kronor per termin.

Kontakt

Enhetschef

Tina Herrgårdh
Telefon: 0142-857 30

 

Assistent

Tommy Öster
Telefon: 0142-857 55

 

Lärartelefon 0142-157 57

kulturskolan@mjolby.se

 

Postadress: Kulturskolan, Lagmansgatan 34 595 52 MJÖLBY

Drill och dans, skolår 2 och uppåt

För både tjejer och killar. Vi blandar traditionell drillverksamhet med dans. Grupperna framträder både i Kulturskolans och i Mjölby Ungdomsmusikkårs regi.
Dag: Tisdagar och onsdagar (nybörjargruppen är på onsdagar kl. 17-17.45)
Plats: Vasaskolans gymnastiksal.
Kostnad: 350 kronor per termin.

 

Dans

Dag: Måndagar kl. 16.30-17.30 (skolår 4-6)
                             kl. 18-19 (skolår 7 och uppåt)
Plats: Kulturskolan (danssalen i fritidsgårdens källare).
Kostnad: 350 kronor per termin.

 

 

Bild och form, skolår 3 och uppåt

Du får prova olika tekniker och material, vara med i projekt och jobba med utställningar.
Dag: Tisdag klockan 17-19.15 (yngre)
        Torsdag klockan 15.30-17 (mellan)
        Torsdag klockan 17-19 (äldre)
Plats: Skaparverkstan, Bondegatan 13 A i Mjölby
Kostnad: 600 kronor per termin (material ingår).

Instrumentspel, skolår 3 och uppåt

Du lär dig spela ett instrument, enskilt eller i en liten grupp.
Dag: Efter överenskommelse med läraren.
Plats: Kulturskolan (i viss utsträckning reser vi även ut till elevernas skolor).
Kostnad: 600 kronor per termin. Om du behöver låna ett instrument av oss får du betala ett tillägg på  200 kronor per termin.

Ämnena Piano, Slagverk och Trumset kostar 800 kronor per termin. Tyvärr är det inte möjligt att låna hem de instrumenten.

Du får själv stå för förbrukningsmaterial som hör till vissa instrument till exempel rörblad, ventilolja, torktrasor, trumstockar med mera.

Akustisk gitarr, skolår 4 och uppåt

I grupp får du lära dig spela ackord och kompa!
Dag: Efter överenskommelse med läraren.
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 600 kronor per termin. Du måste ha egen gitarr.

Barnkör, skolår 1-3 

Vi sjunger, lär oss sångteknik och enkel stämsång.
Dag: Måndag klockan 17-17.45
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin. Det är kostnadsfritt om du även deltar i instrumentspel.

Sångensemble, skolår 4 och uppåt

Stämsång med och utan mikrofon, konserter och andra framträdanden.
Dag: Måndag klockan 17.45-18.30
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin. Det är kostnadsfritt om du även deltar instrumentspel.

Digitalt musikskapnade, från skolår 7

Vi skapar egna låtar. Du bör ha tillgång till en egen iPad med appen Garageband på.
Dag: Efter överenskommelse med läraren.
Plats: Kulturskolan.
Kostnad:
350 kronor per termin.

Fördjupningskurs musik, från skolår 8

För dig som är inriktad på en yrkesframtid inom musiken.
Dag: Efter överenskommelse med läraren.
Plats: Kulturskolan.
Kostnad:
1400 kronor per termin.

Kulturskolans personal gör en bedömning om du blir antagen. Du får minst 30 minuters undervisning på ditt huvudinstrument samt ett ackordinstrument och teoriundervisning.

Musikterapi för dig med särskilda behov, 6-20 år

Musik för barn och ungdomar i särskola: Undervisningen och instrumenten anpassas efter elevernas behov.

FMT-metoden:
funktionsinriktad musikterapi är en individuell behandling där man använder sig av musikaliska koder för att stimulera kroppens naturliga utveckling.

Dag och plats:
Efter överenskommelse med läraren.
Kostnad: 600 kronor per termin.

Om du är intresserad av musikterapi, hör dig till oss.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480