Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Kvalitetsarbete

Under rubriken ”Kvalitetsarbete” anges vad som genomförs för att ge medborgarna en god service. Den gemensamma inriktningen för kommunens kvalitetsarbete beskrivs i ”Strategi för verksamhetsutveckling i Mjölby kommun”.
Utifrån medborgarnas och kundernas behov och rättigheter får verksamheterna bedöma vad som behöver göras och vilka metoder som ska användas för att nå resultat.

Värdegrunden beskriver vad vi i grunden ska stå för – vårt gemensamma förhållningssätt - medan Vision 2025 visar vägen för hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2025. Utifrån visionen har gemensamma mål så kallade kommunmål tagits fram som alla verksamheter ska bidra till att uppnå.

Varje år genomförs olika typer av mätningar för att stämma av medborgares och kunders upplevelser av kvaliteten i våra verksamheter. Det bidrar till att utveckla våra verksamheter ytterligare och vi kan också jämföra kvaliteten i vår service över tid. I rubriken ”årsplan” kan du ta del av vilka undersökningar som kommer att genomföras under året.

Mjölby kommun har också tagit fram så kallade kvalitetsdeklarationer som tydliggör vad du som kund kan förvänta dig av kommunens tjänster.

Hjälp oss att förbättra oss genom att lämna Dina synpunkter! 

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens verksamhet.

Klicka här för att lämna din synpunkt

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Biträdande kommunchef
Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56 carina.brofeldt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg