Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Styrdokument

Läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010), är den grund som förskolan och dess uppdrag vilar på. Den innehåller de mål och det ansvar som förskolechefen och pedagogerna har gentemot barnen och dess föräldrar. Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet!

Kvalitetsredovisningen är ett dokument och en utvärdering av vår verksamhet på förskolan. Den revideras en gång per år av förskolechefen, pedagogerna,barnen och föräldrar. Vi ställer oss frågorna :

  • Vad har vi gjort?
  • Hur har det gått?/Hur vet vi det?
  • Hur går vi vidare?

Kvalitetsredovisning 2015/2016PDF

Likabehandlingsplan
Alla barn, elever och personal ska känna sig trygga. Förskolan, barnomsorgen och skolan ska vara fria från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ledningen för enheten Eldslösa har som målsättning att alla barn och all personal ska känna trygghet på sin arbetsplats. Omedelbara åtgärder ska vidtas om kränkande behandling av något slag förekommer.

Likabehandlingsplan 2016-2017 för Eldslösa förskolaPDF

Eldslösa förskola


Förskolechef

Rose-Marie Egnell
Telefon: 0142-853 07
rose-marie.egnell@mjolby.se

Administratör
Gun Petersson
Telefon: 0142-859 13
gun.petersson@mjolby.se

Avdelningar

Blå - Grön: 0142-853 08

Gul - Röd: 0142-853 09

Lila: 0142-855 90

Orange: 0142-859 08

Kök: 0142-85686

Adress: Gräsvägen 46
595 54 Mjölby

Adress: Gräsvägen 46
595 54 Mjölby

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in