Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Styrdokument

Läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010), är den grund som förskolan och dess uppdrag vilar på. Den innehåller de mål och det ansvar som förskolechefen och pedagogerna har gentemot barnen och dess föräldrar. Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet!

Kvalitetsredovisningen är ett dokument och en utvärdering av vår verksamhet på förskolan. Den revideras en gång per år av förskolechefen, pedagogerna,barnen och föräldrar. Vi ställer oss frågorna :

  • Vad har vi gjort?
  • Hur har det gått?/Hur vet vi det?
  • Hur går vi vidare?

Kvalitetsredovisning 2015/2016PDF

Likabehandlingsplan
Alla barn, elever och personal ska känna sig trygga. Förskolan, barnomsorgen och skolan ska vara fria från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ledningen för enheten Eldslösa har som målsättning att alla barn och all personal ska känna trygghet på sin arbetsplats. Omedelbara åtgärder ska vidtas om kränkande behandling av något slag förekommer.

Likabehandlingsplan 2016-2017 för Eldslösa förskolaPDF

Kontakt

Förskolechef

Rose-Marie Egnell
Telefon: 0142-853 07

rose-marie.egnell@mjolby.se

 

Tillförordnad förskolechef

Jenny Sundström Telefon: 0142-858 96

jenny.sundstrom@mjolby.se

 

Administratör

Gun Petersson
Telefon: 0142-859 13

gun.petersson@mjolby.se

 

Blå

Telefon: 0142-853 08 eller 0724-50 03 14

Grön

Telefon: 0142-366 261 eller 0724-50 03 16

Gul

Telefon: 0142-853 09 eller 0724-50 03 12

Röd

Telefon: 0142-366 260 eller 0724-50 03 13

Lila

Telefon: 0142-855 90 eller 0713-21 01 35

Orange

Telefon: 0142-859 08 eller 0724-50 03 17

Kök

Telefon: 0142-856 86

 

Adress: Gräsvägen 46, 595 54 Mjölby

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in