Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 17 februari 2018
Mjölby kommun

Elevstödsteam för  förskola och grundskola

Elevstödsteamet är en del av elevhälsan som stödjer det psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska arbetet.

Teamet arbetar med:

Konsultation och handledning av personal


Medverkan vid kartläggningar, utredningar och bedömningar


Stöd och rådgivning till personal och föräldrar


Medverkan vid resursprioriteringar


Stödinsatser för elever enskilt eller i grupp


Kompetensutveckling för personal


Utvecklande av nätverk mellan skolor och externa aktörer


Utvärdering och metodutveckling


Uppföljning av barn mottagna i särskolan


Förskola 1-5 år
Specialpedagog  Anita Aspeqvist
Telefon: 0142-852 27
anita.aspeqvist@mjolby.se

Grundskola F-6
Specialpedagog Ann-Charlotte Pettersson
Telefon: 0142-851 39
ann-charlotte.pettersson@mjolby.se

Förskola 1-5 år och grundskola
Specialpedagog Desirée Lindstén
Telefon: 0142-853 58
desiree.lindsten@mjolby.se

Grundskola
Legitimerad psykolog Amanda Veibäck
Telefon: 0142-854 11
amanda.veiback@mjolby.se

Grundskola
Praktisk tjänstgörande psykolog Syrena Johansson
Telefon: 0142-856 57
syrena.johansson@mjolby.se

Grundskola
Praktisk tjänstgörande psykolog Hanna Landberg
Telefon: 0142-854 12
hanna.landberg@mjolby.se

Gymnasieskola
Legitimerad och medicinskt ledningsansvarig psykolog
Cornelia Ekerfelt Allvin
Telefon: 0142-859 80
cornelia.ekerfelt-allvin@mjolby.se

Elevhälsan

Resursenhetschef
Malin Petersson
Telefon: 0142-85247
malin.petersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 13

Innehåll: Utbildningsförvaltningen

Senast publicerad: 2018-02-14

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Utbildningsförvaltningen

Senast publicerad: 2018-02-14

Senast ändrad av: Stefan Kalm