Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 20 november 2017
Mjölby kommun

Ett hållbart arbetsliv

Mjölby kommun är en attraktiv arbetsgivare som strävar efter ett hållbart arbetsliv karaktäriserat av delaktighet, kompetensutveckling och arbetsglädje.

Genom mod och kreativitet har vi en vilja att växa och utveckla organisationen till nytta för våra medborgare. Vårt gemensamma engagemang och ansvar får oss att känna stolthet över våra verksamheter (Mjölby kommuns personalidé).

Policy och riktlinjer

Läs  ArbetsmiljöpolicynPDF
Läs  Riktlinjer för hälso- och friskvårdPDF
Läs  Riktlinjer för rökfri arbetstidPDF

Jämställdhet och mångfald

Mångfald hos våra medarbetare är viktigt för att vi ska spegla samhället och på bästa sätt kunna möta medborgarnas behov. Alla medarbetares erfarenheter och kunskap ska tas tillvara för att resurserna ska användas på bästa sätt. Ingen form av diskriminering eller kränkande särbehandling accepteras.

Läs  Handlingsplan för jämställdhet och mångfaldPDF
Läs Riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och repressalierPDF

Rehabilitering

Främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten. Om medarbetare ändå drabbas av ohälsa ska en rehabiliteringsprocess tillsammans med medarbetaren genomföras.

Läs rehabiliteringspolicyPDF

Innehåll: Yvonne Stolt

Senast publicerad: 2017-07-04

Senast ändrad av: Eva Jansson

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Yvonne Stolt

Senast publicerad: 2017-07-04

Senast ändrad av: Eva Jansson

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se
Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se