Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Att arbeta i Mjölby kommun

En rund knapp med texten: Sveriges viktigaste jobb finns i Mjölby kommun

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med cirka 27 000 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2200 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv.

Mjölby kommun har runt 2 000 medarbetare och ett hundratal yrken
finns representerade.
Allt från lärare, förskolelärare, sjuksköterskor, socialsekreterare
och brandmän till
ekonomer, ingenjörer
och miljöinspektörer.

Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. I våra verksamheter finns en bredd av spännande uppdrag och utmanande arbetsuppgifter som kräver olika kompetenser och erfarenheter.

Tillsammans arbetar vi för att skapa värde för de som vi är till för - de som bor och verkar inom kommunen. Mångfald hos våra medarbetare är viktigt för att vi ska spegla samhället och på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov.

Introduktion

Som nyanställd hos oss får du en introduktion på din arbetsplats och en kommungemensam introduktion, som ska underlätta för dig att komma in i arbetet och känna samhörighet med arbetsgruppen. Den ska tydliggöra kommunens värderingar och vilka förväntningar och krav som ställs på dig som medarbetare.

Som nyanställd chef får du också genomgå ett gemensamt introduktions- och grundutbildningsprogram tillsammans med andra nya chefer i kommunen. Grundutbildningsprogrammet innehåller utbildningar inom ledning och styrning, kommunikation och varumärke samt HR-området.

Anställningsförmåner

  • Alla medarbetare får ett friskvårdsbidrag på 2 500 kronor om året.
  • Olika arbetstidsmodeller och flextid förekommer.
  • Individuell lönesättning.
  • I samband med fritidsstudier kan vi erbjuda ersättning för egen kompetensutveckling.
  • KoMpis är en personalklubb som verkar för att främja trivsel bland anställda i kommunen och erbjuder både idrottsliga och kulturella aktiviteter samt resor till förmånliga priser.

Kontakt

Personalavdelningen

Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480