Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Valnämnden

Valnämnden är en av de obligatoriska nämnderna i kommunen. Valnämndens huvudsakliga verksamhetsområden är att förbereda, genomföra och följa upp val till riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt till Europaparlamentet. Detsamma gäller rådgivande folkomröstning i hela riket eller lokal folkomröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande som har beslutats av kommunfullmäktige.

Valnämnden ska även, mot ersättning för uppkomna kostnader, förbereda, genomföra och följa upp folkomröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande som har beslutats av landstingsfullmäktige. Vidare ska valnämnden avge yttrande till kommunfullmäktige angående valkretsindelning och valdistriktsindelning inom kommunen.

ReglementePDF

Ordförande
Kjell Gustafsson (S)

1:e vice ordförande
Gunilla Carlsson (C)

2:e vice ordförande
Jan-Erik Jeppson (M)

Kontakt

Valnämnden

Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480