Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Miljönämnden

Miljönämnden i Mjölby och Boxholms kommuner vill verka för ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Nämndens verksamhet ska främja, stärka och säkerställa en god miljö och goda livsbetingelser för invånarna. Nämnden ser till att lagar och regler inom området följs, men vill också inspirera och driva på arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Till nämnden hör miljökontoret

Miljönämndens inriktningsmål är att grundstenarna i miljöbalken efterlevs:

  1. Hälsa och miljö ska skyddas,
  2. naturområden ska skyddas och bevaras,
  3. den biologiska mångfalden ska bevaras,
  4. en god hushållning av mark och vatten ska främjas,
  5. återanvändning och återvinning ska främjas.

ReglementePDF
VerksamhetsplanPDF

Miljönämndens presidium

Ordförande
Ellinor Karlsson (S)

1:e vice ordförande
Monica Karlsson (S)

2:e vice ordförande
Lennart Karlsson (M)

Kontakt

Miljönämnden

Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Nämndsekreterare

David Hansevi

Telefon: 0142-859 58

david.hansevi@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480