Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Föredragningslistor, kultur- och fritidsnämnden

Här finner du kultur- och fritidsnämndens föredragningslistor.

Aktuell föredragningslista

Kallelse till sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden
Måndag 2018-04-23, klockan 09:00

Plats: Skogssjöbaden

Gruppmöte hålls innan sammanträdet. Lokaler är bokade klockan 8-9.

Anmälan till heldagsinternatet är redan gjort.

Ärende/Beteckning

 1. Upprop
 2. Val av protokolljusterare och justeringstid
 3. Godkännande av dagordning
 4. Delegationsbeslut, KOF/2018:1
 5. Ekonomisk rapport, KOF/2018:64
 6. Rapporter (muntliga)
 7. Organisation med anledning av nya dataskyddsförordningen - utse dataskyddsombud, KOF/2018:39
 8. PwC rapport "Granskning av kommunens målstyrning" - svar från kultur- och fritidsnämnden, KOF2018:63
 9. Kulturstipendium 2018, KOF/2018:49
 10. Ungdomskulturstipendium 2018, KOF/2018:59
 11. Fritt fiske för ungdomar - yttrande kultur- och fritidsnämnden, KOF/2018:62
 12. Meddelanden/kännedomsärenden, KOF/2018:50, KOF/2018:54


Vice ordförande:
Anneli Sjöstrand

Sekreterare:
Liselott Björkman


Tidigare föredragningslistor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 0142-850 00
kulturofritid@mjolby.se

Nämndsekreterare

Liselott Björkman
Telefon: 0142-852 35

liselott.bjorkman@mjolby.se

 

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in