Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för de kommunala kultur- och fritidsverksamheterna och för Kulturskolan. Nämnden bedriver verksamhet i egen regi och som stöd till föreningslivet. Nämnden ska söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler inom verksamhetsområdet och verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar, rekretationsområden och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. Nämnden ska även stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet samt vara kommunstyrelsens remissinstans när det gäller konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader och offentliga platser.

Till nämnden hör kultur- och fritidsförvaltningen

ReglementePDF

PDF

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Ordförande
Kristin Kellander (L)

1:e vice ordförande
Rainer Fredriksson (S)

2:e vice ordförande
Jennie Bäck (M)

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 0142-850 00
kulturofritid@mjolby.se

Nämndsekreterare

Liselott Björkman
Telefon: 0142-852 35

liselott.bjorkman@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480