Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun och politik

Kommun och politik

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen lyder under utbildningsnämnden. Till förvaltningen hör barnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning.

Utbildningschef Christer Lordh

Kontakt

Utbildningschef

Christer Lordh
Telefon: 0142-851 46

christer.lordh@mjolby.se

 

Verksamhetschef för- och grundskola

Karl-Johan Sjödin
Telefon: 0142-857 00

karl-johan.sjodin@mjolby.se

 

Verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning

Pär Palmgren
Telefon: 0142-850 17

par.palmgren@mjolby.se

 

Information om verksamheterna finns under Barn & utbildning

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480