Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Personuppgiftslagen

Syftet med personuppgiftslagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten när personuppgifter behandlas.
Personuppgiftslagen innebär skärpta krav vad gäller insamling och bearbetning av personuppgifter som rör en fysisk person. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om samtycke till registrering, vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna vilka uppgifter som lagras. Kommunen har dessutom en informationsskyldighet vad gäller behandlingen av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter


Kommunen förfogar idag över ett stort antal personuppgifter. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika förvaltningar är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra den skyldighet som åligger oss, eller att avtalsförhållande föreligger.

Informationsskyldighet


Kommunen måste dock ge information till den enskilde. Detta sker i samband med att kommmuninvånare eller annan på något sätt lämnar personuppgifter till oss. Om personuppgifterna kommer från annan källa informeras den enskilde när uppgiften registreras.

Här kan du få fördjupad information om personuppgiftslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2015-11-25

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2015-11-25

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95
medborgarservice@mjolby.se