Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Personuppgiftslagen

Syftet med personuppgiftslagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten när personuppgifter behandlas.

Personuppgiftslagen innebär skärpta krav vad gäller insamling och bearbetning av personuppgifter som rör en fysisk person. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om samtycke till registrering, vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna vilka uppgifter som lagras. Kommunen har dessutom en informationsskyldighet vad gäller behandlingen av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Kommunen förfogar idag över ett stort antal personuppgifter. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika förvaltningar är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra den skyldighet som åligger oss, eller att avtalsförhållande föreligger.

Informationsskyldighet

Kommunen måste dock ge information till den enskilde. Detta sker i samband med att kommmuninvånare eller annan på något sätt lämnar personuppgifter till oss. Om personuppgifterna kommer från annan källa informeras den enskilde när uppgiften registreras.

Här kan du få fördjupad information om personuppgiftslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mjölby kommun
Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in