Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Lämna ett medborgarförslag!

Har du idéer om hur vi kan göra Mjölby kommun ännu bättre? Lämna in ditt medborgarförslag! Alla förslag blir offentliga handlingar och diarieförs, registreras, hos kommunen.

Gör så här:

Läs texten på sidan nedan.

Ladda hem blankettenPDF

Skicka förslaget till:
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 Mjölby

eller e-posta till:  
kommunstyrelsen@mjolby.se,

eller lämna förslaget i stadshuset
Medborgarservice, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Frågor om medborgarförslag?

Medborgarservice
Telefon: 0142-859 95
medborgarservice@mjolby.se

Alla som är folkbokförda i Mjölby kommun har rätt att lämna in medborgarförslag.

Medborgarförslag måste handla om sånt som ligger inom kommunfullmäktiges ansvarområde. Fullmäktige bestämmer om, och på vilket sätt, medborgarförslaget ska behandlas.

Medborgarförslag får inte strida mot lagen eller ha kränkande, diskriminerande eller rasistiskt innebörd.

Du får bara lämna in ett förslag per blankettPDF.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

  • Medborgarförslaget ska vara skriftligt och undertecknat om det skickas som brev eller lämnas i stadshusets reception hos Medborgarservice.

  • Uppge namn, adress, postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

  • Du får ett bekräftelse på att kommunen tagit emot ditt förslag.

  • Ditt förslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget kommit in.

  • Du underrättas när ditt förslag har utretts och beslut ska fattas.

  • Du har har rätt att delta i överläggningarna om och när fullmäktige behandlar ärendet.

  • Kommunfullmäktige kan överlåta till en annan styrelse eller nämnd att besluta om medborgarförslag utom i de fall som anges i 3 kap 9 § i kommunallagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om det är ett sånt beslut kan det fattas utan föregående beredning.

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg