Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Stöd i hemmet

Kommunen erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.

Vad ingår i hemtjänsten?

Av hemtjänsten kan du få hjälp med personlig omvårdnad, bostadsvård/städning, tvätt och klädvård, inköp av dagligvaror, trygghetslarm och matdistribution.

Du har även möjlighet att ansöka om kontaktperson, ledsagare och avlösarservice. Och för dig med demensdiagnos finns även en dagverksamhet.

Tre hemtjänstområden

I Mjölby kommun finns det tre olika hemtjänstområden som kallas Väster, Öster och Skänninge/Väderstad.

Du som är i behov av stöd i hemmet kontakta kommunens växel på telefon 0142-850 00 som hjälper dig vidare till utredningsenheten.

Kontakt

Utredningsenheten

Telefontid måndag-fredag klockan 8-12 och klockan 13-16.
Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se


Enhetschef Väster

Lilian Petersson
Telefon: 0142-850 96
lilian.petersson@mjolby.se


Enhetschef Öster

Emma Rosén
Telefon: 0142-859 75
emmav.rosen@mjolby.se

Enhetschef Skänninge/Väderstad

Karin Olsson
Telefon: 0142-850 71

karina.olsson@mjolby.se

Innehåll: Caroline Strand
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-15
Publicerad: 2009-09-30

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in