Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 30 april 2017
Mjölby kommun

Parkering och andra regler

Får man parkera på huvudled? Ska bilister väja för cyklister på övergångsställen? Hur vi ska uppträda i trafiken styrs av lagar och regler, vissa gäller för hela Sverige och andra är lokala som gäller här i Mjölby kommun.

Vad vi får och inte får göra i trafiken styrs av Trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter.

Läs mer om lagar och regler i trafiken

Parkering styrs av både generella lagar och lokala trafikföreskrifter som bara gäller här i Mjölby kommun. Ett exempel på en generell lag att på allmän plats inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras längre än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Läs mer om parkering här.

Innehåll: Joel Runn

Senast publicerad: 2016-12-12

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Joel Runn

Senast publicerad: 2016-12-12

Senast ändrad av: Mia Högberg

Service- och teknikförvaltningen


Trafikingenjör
Joel Runn
Telefon:0142-856 29 joel.runn@mjolby.se

Gatuingenjör
Mats Rydell
Telefon: 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se

Gatu- och parkchef
 
Matz Hasselbom  
Telefon: 0142-850 14 matz.hasselbom@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11