Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Parkering och andra regler

Får man parkera på huvudled? Ska bilister väja för cyklister på övergångsställen? Hur vi ska uppträda i trafiken styrs av lagar och regler, vissa gäller för hela Sverige och andra är lokala som gäller här i Mjölby kommun.

Vad vi får och inte får göra i trafiken styrs av Trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter.

Läs mer om lagar och regler i trafiken

Parkering styrs av både generella lagar och lokala trafikföreskrifter som bara gäller här i Mjölby kommun. Ett exempel på en generell lag att på allmän plats inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras längre än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Klicka här för att läsa mer om parkering.

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se

 

Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se

 

Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480