Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trafik och gatumark

Nedan finns information om hur man söker transportdispens och hur man söker parkeringstillstånd.  Söker du tillstånd att använda allmän plats, klicka häröppnas i nytt fönster

Transportdispens

Ska du köra inom Mjölby kommun med ett fordon där längden, bredden eller tyngden överskrider trafikförordningen behövs kommunens tillstånd. Ansökan ska lämna senast en vecka innan transporten är tänkt att äga rum. Kommer transporten att gå i flera kommuner söks dispens hos Vägverket.
Ansökan Mjölby kommunPDF
Ansökan Transportstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringstillstånd

Rörelsehindrade eller personer som av annan anledning har svårt att gå längre sträckor kan erhålla ett särskilt parkeringstillstånd för handikapparkering.
Sök tillståndöppnas i nytt fönster

Kontakt

Gatu- och trafikingenjör

Mats Rydell
Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in